2014/05/29

Huta Szkła [MURÓW]

Początki huty to rok 1755. W 1810 przeszła na własność skarbu pruskiego. Wielokrotnie modernizowana i rozbudowywana, funckjonowała nieprzerwanie do 1945. Po II Wojnie Światowej jej działanie kilkakrotnie przerywano. Tradycje tej gałęzi hutnictwa kontynnuje w Murowie firma VITROTERM-MURÓW.
Najstarszy budynek w kompleksie, to pochodząca z 1755 roku stolarnia, wraz z budynkiem produkcyjnym z 1884 roku. (...)
Po II Wojnie Światowej z budynków odlewni, młotowni oraz magazynu dawnej Huty Karola (Karlshutte) pozostało niewiele. Budynki niszczały do połowy lat 80., kiedy to miejscowi odremontowali obiekty urządzając w jednym z nich Regionalną Salę Muzealną. Stojąca obok odlewnia miała więcej szczęścia. Choć to tylko do czasu. Kiedy zimą w połowie lat 90-tych w zakładzie zapomniano spuścić z instalacji wodę, lód rozerwał urządzenia. Potem do produkcji już nie wrócono - Hala cały czas niszczeje.

Huta Szkła [MURÓW]

Zapraszam do GALERII. .
Trochę informacji i zarys historyczny znajduje się TUTAJ .