2007/03/18

Cementownia "Silesia" / Cement [OPOLE]

Silesia i Frauendorf to dwie bliźniacze cementownie. Zostały wybudowane na podstawie tego samego projektu technicznego. Wskazuje na to wiele przesłanek np. ta sama ilość kominów i ich rozmieszczenie, identyczny silos cementu, ta sama wielkość i budowa hal produkcyjnych, ta sama ilość pieców obrotowych (po 3). Nie bez znaczenia jest także niewielki odstęp ich budowy (2 lata) oraz odległość (2 km) co może sugerować na jeden wspólny kapitał rozruchowy. Być może nawet należały do tego samego właściciela.

Cementownia Silesia została uruchomiona w roku 1906. W 1936 roku zdolność produkcyjna wynosiła 52 tyś. ton cementu rocznie przy wykorzystaniu trzech pieców obrotowych. Silesię spotkał podobny los jak cementownię Frauendorf. Ze względu na duży stopień dewastacji zakładu po II wojnie światowej nie został on uruchomiony. Powstały tu magazyny zbożowe. Dzisiaj trwają tam prace rozbiurkowo-budowlane nad projektem współczesnego Domu Expo, którego otwarcie planuje się na połowe roku 2013.


GALERIA: PICASA ALBUMS .