2013/02/07

Pałac / Palace [DĄBROWA]

Zamek zbudowany w latach 1615-1617 przez Joachima von Tschetschau-Mettich. Obiekt był przebudowywany w latach 1894-97. Zbudowany w stylu późnorenesansowym. Centralną część obiektu stanowi dziedziniec wraz z ciekawie zdobionymi krużgankami. Uwagę zwracają także specjalnie "kręcone" kominy. W sali balowej zachowana dekoracja stiukowa. Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym. Trwają prace koncepcyjne nad zaadaptowaniem obiektu na Opolskie Centrum Biznesu. Zamek jest najważniejszym zabytkiem wsi. Znajduje się tam również park, o powierzchni przeszło 20 ha otaczający pałac, pierwotna wielkość obszaru parkowego została mocno ograniczona, obecnie park jest zaniedbany.Zapraszam do GALERII. .