2008/05/14

Fabryka Celulozy / Cellulose Factory [KRAPKOWICE]

Zakłady papiernicze w Krapkowicach są jednym z najstarszych, działających do dziś, zakładów przemysłowych na Opolszczyźnie. Wybudowane w 1898 roku, produkcję papieru rozpoczęły w 1901 roku Bryłę jednej z budowli przemysłowych wieńczy oryginalna wieża. Przed II wojną światową działały równocześnie w Krapkowicach trzy zakłady papiernicze. Pierwszy - "Papierfabrik Krappitz AG" rozpoczęły działalność przy dzisiejszej ulicy Opolskiej w roku 1900.

Początkowo produkowany był tylko półprodukt sprzedawany do innych fabryk na Śląsku,

a od 1905 roku produkowano papier gazetowy. Większość produkcji transportowana była Odrą, mniej - koleją.

Każdy z trzech zakładów miał swój port. Akcjonariusze Papierfabrik Krappitz AG kupili statek parowy oraz wybudowali odcinek kolejki wąskotorowej do nabrzeża Odry i bocznicę kolejową. Większość produkcji papieru wysyłana była za granicę: do krajów śródziemnomorskich i na Bliski Wschód. Właściciele krapkowickich fabryk zmienili częściowo produkcję. Zamiast papieru powstawała głównie celuloza wykorzystywana w przemyśle zbrojeniowym oraz tekstylnym.

W latach 20-tych XX wieku Natronzellstoff Papier-fabriken AG (powstała z połączonych dwóch fabryk przy ulicy Opolskiej) produkowała celulozę przerabianą na papier workowy i pakowy oraz wysokiej jakości papier drukarski oraz gazetowy. Eksportowała m.in. do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Chin. Ożywienie gospodarcze nastąpiło w latach 30. XX wieku. Zapotrzebowanie na papier, a przede wszystkim worki na cement rosło w wielkim tempie. Dobrą koniunkturę przerwała II wojna światowa.


Nieczynne już zakłady w zaawansowanym stadium rozkładu architektonicznego. Trzeba się spieszyć, gdyż ekipy rozbiórkowe zaczęły robić swoje. Bardzo dobre miejsce!

GALERIA: PICASA ALBUMS .