2008/02/15

Kopalnia Gliny / Mine [KRASIEJÓW]

To, że w Krasiejowie zostały znalezione szczątki dinozaurów i powstał tam swego rodzaju 'Park Jurajski' to wiedzieliśmy, ale że parking tego 'dinowiska' jest dosłownie pod tak pięknym obiektem to nas zszokowało! Ku naszym oczom ukazała się Kopalnia Gliny, która składa się z dwóch budynków oddalonych od siebie jakieś 80m, połączonych przejściem nadziemnym. Wjeżdżając na parking można powiedzieć, że jest się na terenie kopalni więc o jakichkolwiek trudnościach z dostępem nie mogło być mowy


Niestety rozwój i rozbudowa Dinoparku wchłoneła stare konstrukcje oraz budynki. Na dzień dzisiejszy powstaje tam muzeum.

GALERIA: PICASA ALBUMS .